Yazınıza Google Trends verileri eklemek

Bazı şeylerin istatistiklerin göstermek için basit bir yol Google Trends. Mesela Değişen arama istatistikleri. Bu yazının içerisine de ekleyeceğim bu kısa kodu (shortcode). Aşağıda bulabileceğiniz kod basit olarak Google üzerinden istatistiki bilgi getirmenize yarıyor. Bunu farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Misal Türkiye ve Amerika arasındaki istatistikler için bu kısa kodu kullanabilirsiniz. Hem de çok basit.

Kod

Aşağıdaki kodu temanızın functions.php dosyasına yerleştirin.

Aşağıdaki tüm kodlar temanızın functions.php dosyasında değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. Bu dosya wp-content/themes/temanizin-adi/ yolunda bulunur. Lütfen bu dosyanın yedeğini alarak kodları uygulayınız
function wps_trend($atts){
    extract( shortcode_atts( array(
        'w' => '500',      // width
        'h' => '330',      // height
        'q' => '',       // query
        'geo' => 'US',     // geolocation
    ), $atts ) );
    //format input
    $h=(int)$h;
    $w=(int)$w;
    $q=esc_attr($q);
    $geo=esc_attr($geo);
     ob_start();
?>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/trends/embed.js?hl=en-US&q=<?php echo $q;?>&geo=<?php echo $geo;?>&cmpt=q&content=1&cid=TIMESERIES_GRAPH_0&export=5&w=<?php echo $w;?>&h=<?php echo $h;?>"></script>
<?php
return ob_get_clean();
}
add_shortcode("trends","wps_trend");

Bu kodu ekledikten sonra kullanmak için şöyle bir fonksiyon gerekiyor.

 

Buradaki içerikleri size tanımlayayım.

 • h – Yükseklik (piksel olarak)
 • w – Genişlik (piksel olarak)
 • q – Karşılaştırılacak sorgular. Birden çok olabilir
 • geo – Ülke. Türkiye için TR, Amerika İçin US vb.

Kullanıcam demiştim ya. Yukarıdaki soru için Amerika bazlı aramalar

Aynı sorgu için Türkiye bazı arama istatistikleri.

Selametle