dpi Arşiv

Em Hesaplayıcı

CSS yazarken px (pixel) kullanıyorum uzunlukları ve yazıtipi boyutlarında. Ama em olarak da yani tipografik uzunluk olarak hem yazıtiplerinde hem de tasarladığınız sitede diğer alanların uzunluklarında kullanabiliyorsunuz. 1 em 16px uzunluğa denk geliyor. Tabii ki bu zamana kadar px...