özel kod Arşiv

excerpt() kodunu kırpmak…

Şimdi diyeceksiniz ki excerpt() komutu zaten bize özet yazılarını vermiyor mu? Evet, ama bunu daha da kırpmak isteyen bir arakadaşın sorusu üzerine, hem baştan hem de sonundan kırpma işlemi yapabileceğiniz bir fonksiyon yazdım gecenin üçünde. Fonksiyonun yaptığı işlem aslında...