px Arşiv

Em Hesaplayıcı

CSS yazarken px (pixel) kullanıyorum uzunlukları ve yazıtipi boyutlarında. Ama em olarak da yani tipografik uzunluk olarak hem yazıtiplerinde hem de tasarladığınız sitede diğer alanların uzunluklarında kullanabiliyorsunuz. 1 em 16px uzunluğa denk geliyor. Tabii ki bu zamana kadar px...