100 Bin Kişi TT’a başvurdu!

Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alan Türk Telekom (TT), 2009 yılında 1 milyar dolarlık yatırım, binlerce kişiye istihdam yaratmayı hedefliyor. Özelleştirme sonrası hızla büyümeye devam eden şirket son dönemde, çalışmak isteyenlerin en fazla tercih ettiği kurum konumuna geldi. Geçen yıl tüm Türkiye’de 2 binden fazlası genç mühendis ve tekniker olmak üzere toplam 2 bin 640 kişiyi işe alan şirketin 2009’daki hedefi ise istihdama katkı yapmayı sürdürmek. Ancak bunun için net bir rakam verilmiyor. Peki binlerce insanı çalışmak istediği Türk Telekom’un insan kaynakları kimler tarafından yönetiliyor ve nasıl bir insan kaynakları politikası izleniyor? Ekonomist dergisi bu hafta Türk Telekom İnsan Kaynaklan Başkanı Gökhan Bozkurt ile görüştü.

Türk Telekom’da insan kaynağı, kaç kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor?

Bozkurt: Genel müdürlükte; TT Akademi, işe alma, ücret ve yetenek yönetimi, endüstriyel ve iş ilişkileri, organizasyon ve süreç yönetimi direktörlükleri ile iç iletişim grup müdürlüğü yapan yakın çalışanımızla dev bir aileyiz. Daha fazla büyümek, islerimizi geliştirmek, verimliliğimizi artırmak ve maliyetlerimizi kontrol etmek üzerine yoğunlaşarak çalışmalarımıza istikrarla devam ediyoruz. Öte yandan ekonomik durgunluk döneminde yatırımlarımızı da aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bunun en güzel örneği, 2008 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz istihdam atağı. 2008 yılında, tüm Türkiye’den 2 bin 100 yeni mühendis ve tekniker, Türk Telekom’da işbaşı yaptı. Üstelik bu sadece toplu alım miktarı. Değişik pozisyonlara yaptığımız diğer alımları da göz önüne alırsak 2008 yılındaki toplam işe alım sayımız, tam 2 bin 640 kişi. 2007 yılında da 700’ü mühendis olgucu, müşteriye daha da yakınlaşan satış ve dağıtım ağı ile bu alanlardaki adımların birbirine paralel olarak ve bir strateji çerçevesinde atılmasını sağlayan güçlü yönetim kadrosu da bulunuyor. Bugün 30 bin kişinin üzerinde çalışanı bulunan şirket, her yıl istihdamını daha da arttırıyor.  Aynı zamanda bu saydıklarımız ile bunların operasyon işlerinin her ilin Telekom müdürlüğünde yürütülmesinin sağlanması amacıyla da il Telekom müdürlükleri kapsamında İK müdürlüğü/uzmanlığı şeklinde bir yapılanma söz konusu. En değerli kaynağımız olan çalışanlarımıza hem genel müdürlük, hem de il müdürlüklerin deki birimlerimizle destek olmaya çalışıyoruz. Türn Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz için yerel yapılanma da bizim için çok önemli.

Krizin etkilerinin ağırlaştığı ve birçok şirketin çalışanlarını işten çıkardığı 2009 yılında istihdam alanındaki politikanız ne olacak?

Bozkurt: 2009 yılı şirketimiz açısından son derece önemli bir yıl. Türk Telekom olarak yeni iş modelleri ve yeni teknolojiler ile bir yandan büyüme stratejisi izlerken bir randan da iş gücü dönüşümüne devam edeceğiz. Dolayısıyla 2009, bu stratejileri yine yoğun bir istihdam süreci ile destekleyeceğimiz bir yıl olacak. Özellikle call center alanında istihdama yoğun katkımız olacak. Türk Telekom olarak, hepsi Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden mezun ve yaptığımız sınavlarda basan gösterecek bu gençlerin önümüzdeki dönemlerde geliştireceği yeni teknolojileri ve hizmetleri Türk halkına sunmayı heyecanla bekliyoruz.

Alınan başvuru sayısı nedir?

Bozkurt: Şirketimize yapılan iş başvurularının sayısı 100 bine yaklaşıyor. Sadece son iki aydır sitemiz üzerinden aldığımız başvuru sayısı, yaklaşık 4 bin rakamlara ulaştı. Web sitemizin hit sayısının önemli marnlayan adaylar, insan kaynaklan ve ilgili bölüm yöneticileri tarafından yapılan yetkinlik bazlı mülakatlarla değerlendiriliyor. Yönetici pozisyonları için ise adaylar, şirketimiz temel yetkinlikleri ve pozisyona özel yetkinlikler bazında insan kaynakları ve ilgili bölüm yöneticileri tarafından yapılan yetkinlik bazlı mülakatlar ile değerlendiriliyor. Pozisyonun niteliklerine göre adaylara kişilik envanteri uygulanıyor. Uzman ve uzman yardımcısı pozisyonlarımız için ise adaylara öncelikle görev tanımları ve pozisyon özelliklerine göre belirlenmiş sınav grupları uygulanıyor…
Başvuruların yüzde 85’i 30 yaşını aşmamış adaylar tarafından gerçekleştirilmiş. Tüm başvuruların yüzde 36’anı ön lisans, yüzde 37’sini lisans mezunları oluşturuyor.

Türk Telekom’da işe alım nasıl yapılıyor?

Bozkurt: Yeni mühendis ve teknikerler için toplu alımlar yılda bir defa tüm Türkiye için yılbaşında belirlenen insan gücü planlaması doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Bu süreçte, genel yetenek, bilgi ve İngilizce sınavlarını geçenler mülakatlara alınıyor.

Nasıl bir ücret politikanız var ve zam oranlarını neye göre belirtiyorsunuz?

Bozkurt: Piyasa koşullarını, sektör dinamiklerini gözeterek ücret politikamızı oluşturduk. Ücret politikamızı belirlerken Türk şirketleri ücret piyasasının medyan (orta) noktasını dikkate alıyoruz. Bunu da rekabetçi yan haklar ile destekliyoruz. Zam oranlarımızı ise toplu iş sözleşmeleri, enflasyon oranları, piyasa ücret hareketlerini dikkate alarak belirlemekteyiz.