Eklentisiz Sayfalama Yapmak

WordPress üzerinde eklentiler önemlidir. Hatta hayati yer tutan şeylerdir eklentiler. Özellikle Wp-Pagenavi bunlardan bir tanesi. Gerek anasayfa, gerek arşiv sayfalarında birden çok sayfada hem sayfa sayısı, hem sayfalama linkleri ve bunların liste halinde görünmesini sağlar. Ama WordPress sisteminin kalbinde yaklaşık 2.1 versiyonundan beri yatan ufak bir fonksyion tüm bu işlevleri yerine getirebiliyormuş Getirebiliyormuş diyorum çünkü bunu ben de ilk defa öğrendim.

WordPress’in kaynak kodlarını “wp-includes vb.” çokta çoğu incelerim ama gözüme çarpmayan ya da atladığım şeylerin arasında kalmış :) Şurada bulabileceğiniz yazıda bahsedilmiş bu koddan. Hatta fonksiyon kodu da verilmiş. Ben de bunu paylaşacağım sizlerle. Aşağıdaki kodu istediğiniz sayfanın içine ekleyenbilir ve sayfalama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Tabii biraz da CSS kodlarıyla oynamanız lazım :)

İşte Kod;


// get total number of pages
global $wp_query;
$total = $wp_query->max_num_pages;
// only bother with the rest if we have more than 1 page!
if ( $total > 1 ) {
   // get the current page
   if ( !$current_page = get_query_var('paged') )
     $current_page = 1;
   // structure of “format” depends on whether we’re using pretty permalinks
   $format = empty( get_option('permalink_structure') ) ? '&page=%#%' : 'page/%#%/';
   echo paginate_links(array(
     'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%',
     'format' => $format,
     'current' => $current_page,
     'total' => $total,
     'mid_size' => 4,
     'type' => 'list'
   ));
}

Geri kalan tüm bilgileri kodun paylaşıldığı şu kaynaktan okuyabilirsiniz.

Selametle