Bu Bir Darbe Planı Değildir!

Bazı gazeteler her iki günde bir darbe planı atar oldular ortaya. Yok Ergenekoncu bazı kişiler Çelik Çomak(!), Fındık Kıran(!) gibi darbe planları yapıyorlarmış ve Ülke bütünlüğünü bozacak işlere girişiyorlarmış falan filan. Yahu bu ülke zaten iki kere darbe görmüş, sanırım bundan sonra darbe olma ihtimali oldukça az. Cennet vatanımızın tamamiyle can güvenliği ve varlığı tehlike altında olmadığı sürece sanırım Ordumuz bu ülkenin yönetimini ele geçirmek ve “cunta” tarzı yönetimi benimsemek gibi bir ideali ol(a)maz. Biz kendi benliğimizi yıkmadıkça/unutmadıkça sanırım bizi bölmekle mükellef olan kişilerin yapmaya çalıştıkları da etkisiz kalacaktır.

Hadi diyelim yıl bilmemkaçta böyle bir durum oluştu ve biz darbe girişmlerine yenik düştük ve ülke ele geçirildi. Eğer bu günkü aydın denen kesim -yani bu darbe planlarını ortaya atanlar- ülkeyi ilk terkedenler olmazsa bana ne derseniz deyin. Bilinçli bir eğitim sisteminde yetişmiş olan bireylerin bazı şeylere gözünün açık olması gerektiğini bilirler. Bizim göremediklerimizi görmekle mükellef görünen kişilerin böyle uçuk düşünceleri ortaya atmalarına şaşmaktayım.

Ben ufak bir çocukken,  ilkokul ve ortaokul yani ilköğretim çağlarındayken bize Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabesini ezberletirlerdi. Okulumdaki Türkçe öğretmenim bunu bize işledi en azından. İsterseniz Gençliğe Hitabeye bir göz atalım.

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

Yukarıda okduğunuz gençliğe hitabeyi kaçınız ezbere biliyorsunuz? Devamı için ikinci sayfaya geçiniz.