Bu Bir Darbe Planı Değildir!

Şimdi ikinci sayfaya geçtiğinize göre devam edelim.

Ben ezbere biliyorum diye kendinizi kandırmayın. Gözleriniz kapatın ve yazıya devam etmeden bir okuyun bakalım içinizden. Ne kadarını biliyorsunuz?

Bu hitabeyi bilen ve anlayan bir genç olarak, benim gibi olan kişilerin bazı şeyleri diğerlerinden daha çabuk kavrama ve ülke meselelerini kendince de olsa anlar. Yeni yetişen nesil ile ilgili ufak bir araştırma/soruşturma yaptım kendimce. Çok ufak bir kitleyi kullandım. Yaklaşık 10 tane lise 1 ve lise 4 arasında genç ile ufak konuşmalar, gençliğe hitabe ve tarih bilgileri hakkında sorular sorarak görüştüm. Sonuç olarak şu an yetişen gençlerimiz Atatürk hakkında görüş bildirebilen ve konuya hakim olabilenler %30, Gençliğe hitabeyi bilenler (tam bilen bir kişi var ama çoğunu bilen 3 kişi var) %30, İnternette Ülke hakkındaki haberleri takip edenler %40, bu konuyu hiç irdelemeyenler %60, Atatürk hakkında filmlerden gördükleri dışında bilgisi olmayan ve gençliğe hitabeyi “o ne” gibisinden bir bakış atanlar %70.

Yukarıdaki yüzdeler umarım durumumuzu ortaya koymaktadır. Yeni yetişen ve yakında öss (yeni adına alışamadım bir türlü) sıkıntısı yaşayacak ve istediği çoğu şeye erişemeyecek olan kişiler bunlar. Benliğimizi kaybetmeye yakınlaştığımızın göstergesi olarak görülebilir mi? Bence görülebilir.

Bu kişiler “Devlet Parası Yemek” için asker oldukları takdirde o gazetelerin dediği şey gerçekleşebilir. Çünkü askerlik kavramını da içinde taşıyan Atatürk’ün hayatını ve savaş taktiklerini, efendiliğini, kişiliğini, öngörüşlülüğünü bilmeyen bir asker ve bir vatandaş Türklük kavramından uzaklaşmaya başlar.

İşte o zaman devlet bölünür ve Kürt – Türk – Laz – Çerkez ayrımı başlar. Biz yüzyılalr boyunca omuz omuza, sırt sırta savaşmış ve gerektiğinde canımızı feda etmiş insanlarız.

Yani benim bu bütün yazı boyunca anlatmaya çalıştığım şeyin özeti;

Biz bütün bir millet olarak (bütün etnik kökenler de bu konuya dahil olmak üzere) Türkiye Cumhuriyetinin devamı ve istikbalinin açık olması için kenetlenmeliyiz. Ayrımcılık bir darbe planıdır. Ama bu yazdıklarım, Ulu önder Atatürk’ün yazdığı ve söylevinde de belirttiği tüm şeylerle birlikte bir varolma savaşıdır. Yani bu yazıdakiler bir Darbe Planı Değildir!

Son bir alıntı, anlayana…

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!