Fonksiyon Tanımı : get_the_title

Fonksiyon Tanımı : get_the_title

ge_the_title fonksiyonu The Loop dışında yazı veya ilgili sayfa başlığını getirmekte/yazdırmakta kullanılan, the_title ile aynı işlevi gören bir fonksiyondur. Genelde eklentiler ve özel fonksiyonlarda kullanılabilir. İlgili yazı içerik başlıklarını getirebilmek için yazıya ait ID bilgisiyle çağırılması zorunludur.

get_the_title kullanımı

Yukarıda anlatılan şekildeki basit ve tek kullanımı aşağıdaki gibidir. WordPress Codex içinde de böyle gösterilmektedir;

<?php echo get_the_title($ID);?>

Burada $ID tanımlaması yapılan bir yazının ID bilgisidir. query_post ya da WP_Query benzeri yazı/sayfa bilgisi döndüren fonksiyonlardan çekilen bilgiler ile getirilebilir.

Basit get_the_title Örneği;

function sosyal_twitter_buton(){
	global $post;
	return '<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-text="'.get_the_title($post->ID).' yazısını oku" data-via="kaisercrazy" data-lang="tr">Tweet</a>

	<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?"http":"https";if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, "script", "twitter-wjs");</script>';
}

Yukarıda yazdığımız basit fonksiyonda get_the_title fonksiyonu çağırıldığı yazının başlığını Twitter için paylaşımda kullanılacak yazıya çağırmasını sağlıyor. Tema dosyalarınız içinde bu fonksiyonu çağırmak için kullanacağımız şekli de ;

<?php echo sosyal_twitter_buton(); ?>

oluyor. Yazı başlığının düzgün çekildiğini gösteren ekran görüntüsü aşağıdadır.
get_the_title

Comments are closed.