Fonksiyon Tanımı : get_the_title

ge_the_title fonksiyonu The Loop dışında yazı veya ilgili sayfa başlığını getirmekte/yazdırmakta kullanılan, the_title ile aynı işlevi gören bir fonksiyondur. Genelde eklentiler ve özel fonksiyonlarda kullanılabilir. İlgili yazı içerik başlıklarını getirebilmek için yazıya ait ID bilgisiyle çağırılması zorunludur.

get_the_title kullanımı

Yukarıda anlatılan şekildeki basit ve tek kullanımı aşağıdaki gibidir. WordPress Codex içinde de böyle gösterilmektedir;

Burada $ID tanımlaması yapılan bir yazının ID bilgisidir. query_post ya da WP_Query benzeri yazı/sayfa bilgisi döndüren fonksiyonlardan çekilen bilgiler ile getirilebilir.

Basit get_the_title Örneği;

Yukarıda yazdığımız basit fonksiyonda get_the_title fonksiyonu çağırıldığı yazının başlığını Twitter için paylaşımda kullanılacak yazıya çağırmasını sağlıyor. Tema dosyalarınız içinde bu fonksiyonu çağırmak için kullanacağımız şekli de ;

oluyor. Yazı başlığının düzgün çekildiğini gösteren ekran görüntüsü aşağıdadır.
get_the_title